รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากประเทศต่างๆ** กดปุ่ม CTRL + F เพื่อค้นหาประเทศ หรือ สถาบันการศึกษาที่ต้องการ **

กรีซ - GREECE

เกาหลีใต้ - REPUBLIC OF KOREA

แคนาดา - CANADA

จีน - CHINA

ซาอุดิอาราเบีย - SAUDI ARABIA

ญี่ปุ่น - JAPAN

เดนมาร์ก - DENMARK

ตุรกี - TURKEY

ไต้หวัน - TAIWAN

นอรเวย์ - NORWAY

นิวซีแลนด์ - NEW ZEALAND

เนเธอร์แลนด์ - NETHERLANDS

บัลแกเรีย - BULGARIA

เบลเยี่ยม - BELGIUM

บรูไนดารุสซาลาม - BRUNEI DARUSSALAM

ปากีสถาน - PAKISTAN

โปรตุเกส - PORTUGAL

ฝรั่งเศส - FRANCE

ฟิลิปปินส์ - PHILIPPINES

มาเลเซีย - MALAYSIA

เวียดนาม - VIETNAM

สวิตเซอร์แลนด์ - SWITZERLAND

สวีเดน - SWEDEN

สหพันธรัฐรัสเซีย - RUSSIAN FEDERATION

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน - FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

สหราชอาณาจักร - UNITED KINGDOM

สิงคโปร์ - SINGAPORE

สาธารณรัฐสโลวัก (สโลวาเกีย) - SLOVAK REPUBLIC

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ - THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

ออสเตรีย - AUSTRIA

ออสเตรเลีย - AUSTRALIA

อินเดีย - INDIA

อินโดนีเซีย - INDONESIA

อิรัก - IRAQ

อียิปต์ - EGYPT

ไอร์แลนด์ - IRELAND

ฮังการี - HUNGARY